Baie Welkom by AGS Siloam se webtuiste

Die naam van die gemeente is: DIE APOSTOLIESE GELOOF SENDING VAN SUID-AFRIKA SILOAM- GEMEENTE.

Kortnaam: AGS SILOAM

Betekenis van ons naam: “Siloam”

Siloam” is ‘n Griekse woord wat die volgende kan beteken:

uitgestuur”; “gestuurdes”; “fontein

Ons spreek dus deur ons naam die begeerte uit dat:

a. GENEES: die gemeente ‘n plek sal wees waar mense “genesing” en “herstel” sal kan kom ontvang by Jesus, die “Fontein” van Lewende Water
b. GROEI: die gemeente ‘n plek sal wees waar mense geestelik sal groei en ontwikkel tot die volle potensiaal van hulle SKEPPINGSDOEL
c. GAAN: die gemeentelede self ook soos “fonteine” sal raak wat as “gestuurdes” van die Here sal optree om die Evangelie boodskap te deel in elke area van ons samelewing.