10 Februarie 2019 – Mik na Liefde 2: Liefde maak die meeste saak

Mik na Liefde 2
Liefde Maak die Meeste Saak

1 Kor.14:1(ANV): “Julle moet die liefde nastreef”.
• (LB): “Let love be your greatest aim.” (“Your highest goal”)
• Nastreef = “you must strive above everything else to gain this ability to love.”

Mark.12:28-31: “Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle ‘n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod? 30 (Jesus antwoord:) Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.31 Die tweede is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

Drie Beginsels van Liefde:

1. Die beste manier om die lewe te leef is DEUR LIEFDE.

Hoekom is hierdie tipe liefde nodig?
i. Liefde wat ek uitleef, wys ek ken God.
1 Joh.4:7-8: “Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde.”
• (NLV): “Geliefdes, laat ons mekaar aanhou liefhê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat só liefhet, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie só liefhet nie, ken God nie persoonlik nie omdat God liefde self is.)

ii. Om God en mense waarlik lief te hê is ‘n kenmerk van ‘n ware kind van God.
1 Joh.4:12 (MSG): “No one has seen God, ever. But if we love one another, God dwells deeply within us, and his love becomes complete in us – perfect love!”

iii. Mense sien/beleef God deur jou wat liefhet!
1 Joh.4:16: “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.”
1 Joh.4:20 (NLV): “As enigeen beweer: “Ek het God lief,” maar ’n broer of suster haat, is só ’n persoon ’n leuenaar, want as ons ’n broer of suster wat ons elke dag sien, nie liefhet nie, kan ons mos nie vir God liefhê wat ons nie kan sien nie.”
Kol.3:14(CEV): “Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together.”

iv. Liefde bring versoening (liefde bring vrede en geluk)
1 Pet.4:8: “Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek.
Spr.10:12: “Haat verwek twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee.”
1 Kor.13:13(Ph): “In this life we have three lasting qualities: faith, hope, and love. But the greatest of these is love.”

2. Die Beste uitdrukking van liefde is DEUR JOU TYD.
1 Joh.3:18: “Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.”
Gal.5:6 (NIV): “The only thing that counts is faith expressing itself through love.”
Ef.5:2 (Msg): “Keep company with God and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn’t love in order to get something from us but to give everything of himself to us. Love like that.”

3. Die Beste tyd om lief te hê is NOU.
Gal.6:10 (NLT): “Whenever we have the opportunity, we should do good to everyone…”
Gal.5:6 (CEV): “If you are a follower of Christ Jesus … All that matters is your faith that makes you love others.”

1 Kor.13:3 (Msg):
“No matter what I say or what I believe or what I do, I’m bankrupt without love.”