2015-05-24 Step Up – Geesvervulde Kerk Bring Verwondering

Die Wonder van n Geesgevulde Kerk (2015-5-24)

Hand.3:10: (Na die genesing van ‘n lam man )“En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.

Hand.2:12:“En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?  (Na die uitstorting van die Heilige Gees met meegaande spreke in tale)

Hand.2:43: “En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. (Na Petrus se preek en die bekering van duisende mense)

 • Lukas gee nie in v.43 verdere aanduiding van wat presies gebeur het nie – net BAIE wonders
 • Uit al die stories kies Dr. Lukas om die storie van die verlamde man te vertel
 • Goeie rede hoekom hy die verhaal kies:
  • Dit was die gevolg van die uitstorting van die H.G
  • Dit was Petrus se tweede aangetekende preek (wat ons moet hoor)
  • Dit was die amptelike begin van die “Vervolgde Kerk”  (Fondasie van die spanning tussen die gevestigde Joodse Godsdiens en die Baba Christelike Kerk) – Kort hierna sou Petrus en Johannes gevange geneem word…Stephanus sou sterf vir sy geloof.

A. Die wêreld het ‘n aanraking van God nodig

 • Uitstorting van Gees/Krag op Pinksterdag verander patetiese ongelowiges in dinamiese dissipels
 • Hoekom ontvang hulle die krag? (Vir hulself? Vir goeie tye?)…NEEEEEE!
 • Hulle ontvang Krag om hulle die energie en vermoë te gee om GETUIES te wees!
 • Die Krag is om ons te help om gelowiges te bedien en ongelowiges te bereik
 • In ons teksgedeelte sien ons hoe mense wat gevul is met die Gees ander se lewens raak
 • Die man ontvang nie net fisiese genesing nie maar ook emosioneel en veral geestelike genesing

Hand.3:1-10: “En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. 2  En daar is ‘n sekere man aangedra wat van sy geboorte af kreupel was; hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die Skone genoem word, om ‘n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 3  Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om ‘n aalmoes gevra. 4  En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: Kyk na ons. 5  En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 6  Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop! 7  Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 8  En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. 9  En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 10  En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. (Dink vir n oomblik aan die implikasies…verlam van geboorte..kon nooit speel en hardloop…afhanklik van ander…geen selfwaarde…dalk verbitter…vernedering van bedel)

 • Die man was LETTERLIK vir meer as 40jr siek en verlore…
 • SIMBOLIES verteenwoordig hy n magdom mense om on swat vir jare sonder vryheid is
 • Oral om ons is mense met seer; ongeloof; tragedie; geestelik kreupel.
 • Mense weet nie wat om te doen met hulle huwelike; geld; kinders; werk; gesondheid nie…
 • Hierdie man bedel vir geld, maar eintlik het hy n aanraking van God nodig!
 • Die man kon nie self gaan kyk wat by kerk aangaan nie – tog elke dag “kerkmense” by hom verby
 • Hartseer is dat die mense wat die Here die nodigste het nie daar kan (of soms wil) uitkom nie..

B. Vyf goed wat ‘n Geesgevulde Kerk doen:

1. ‘n Geesgevulde Kerk bring VERWAGTING.

Hand.3:3-5: “Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om ‘n aalmoes gevra. 4  En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: Kyk na ons. 5  En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang.”(9de uur=15:00…bid tyd vir Jode)

 • Interessant genoeg dieselfde tyd van die dag wat Jesus uitgeroep het “Dit is volbring” (Jh.9:30)
 • In v.5 sien ons dat toe hy in hulle oë kyk daar verwagting kom(eers net vir geld)
 • Verwagting is noodsaaklik om enige iets van God te ontvang
 • Kom jy kerk toe met verwagting? Wat verwag jy?
 • En as jy weggaan van dienste – skep jou teenwoordigheid verwagting by ander?

2. ‘n Geesgevulde Kerk bring GENESING
Hand.3:6,7: “Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop! 7  Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword.

 • Toe Petrus die man se aandag het doen hy 2 goed:
  • Hy erken dat hyself “bankrot” is  (Kan nie gee wat hy nie het nie!)
  • Dan doen hy wat Jesus hom opdrag en outoriteit voor gegee het om te doen: ”In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop” (Kan net gee wat hy het!)
 • Wat het jy om te gee? Lewe jy naby genoeg aan Jesus dat jy iets het om te gee?

Thomas Aquinas: (Nadat die Pous Innocent II sê: ”Kerk kan nie meer sê ons het nie goud en silwer nie”) “Dis waar u hoogheid, maar ongelukkig kan die kerk ook nie meer sê: “Staan op en loop nie”)

 • Die vroeë kerk het dalk nie rykdom van geld gehad nie, maar hulle het Krag wat lewens raak.
 • Lukas maak seker dat ons verstaan dat die dissipels die man gesond maak (v.7)

3. ‘n Geesgevulde Kerk bring VREUGDE
Hand.3:8: “En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. (Sy wonderwerk bring n metamorphosis)

 • Hy word nie net fisies gesond nie – iets gebeur met sy gemoedstoestand…vreugde
 • Dit alles omdat die Kerk genoeg omgegee het (en uitgereik het in die Naam van Jesus)
 • Dit gaan oor meer as hy wat nou kan loop (en werk) – iemand het genoeg omgegee dat hy iets van God se Liefde kon ervaar (Hy’t sy selfwaarde terug)
 • Het jy nog n “huppel”? (Het jy lewensvreugde?…En as jy het, deel jy dit?

4. ‘n Geesgevulde Kerk bring VERWONDERING
Hand.3:9,10: “En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 10  En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.

 • Die gemeenskap was dadelik oortuig dis God wat besig is om te werk. (Dit was n “wonderwerk”)
 • Die omstanders se harte was oop vir die Evangelieboodskap a.g.v. wat gebeur het
 • Die res van die hoofstuk word gewy aan Petrus se preek…
 • As jy in liefde begin uitreik na mense…gaan jy kans kry om tot hulle harte te spreek

5. ‘n Geesgevulde Kerk bring GETUIENIS

 • Ons het reeds bevestig: die man het n kragtige aanraking van die HG nodig gehad
 • Maar hoe moes hy dit kry?  (Hy kon nie en sou nie kerk toe gaan nie…)
 • Die mensdom “suffer in silence”…en die kerk loop daagliks by hulle verby!
  • Hulle wil nie kerk toe gaan nie – beleef die kerk as “judgmental”
  • Wie gaan vir hulle die hemelse aanraking van Krag neem?
 • Die storie is n motivering vir die Kerk om te GAAN…EN wys ons sommer HOE ook.
 • Kyk verby die blink karre en huise…sien die Geestelike gestremdheid raak

C. Wat kan ek doen?

 • Jy “verkoop” nie die Evangelie deur vooropgestelde rympie te leer nie (“Tele-sales”)
  • Laat toe dat God werk (Daar is goed wat net Hy kan doen…nie jy nie…wees gehoorsaam)
  • Verduidelik dan wat God gedoen het

1Pet.3:15: “Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;