2015-05-31 Step Up – Geen Kortpaaie

Geen Kortpaaie (2015-5-31)

Fil.1:6: “omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus” Daar is geen kortpaaie na geestelike volwassenheid nie!

 • Dit neem jare van commitment/toewyding.
 • Nes vrug tyd vat om ryp te word neem geestelike vrug ook tyd (verloor geur as jy dit ryp forseer)
 • Tamaties word groen gepluk en vervoer – CO2 gespuit om rooi te word… kan geëet word maar as dit by smaak kom kom dit nie naby n tamatie wat op die plant ryp geword het nie
 • Ons is gejaagd om by eindproduk te kom – God stel nie belang in die spoed nie – wil jou sterk hê
 • Dikwels wanneer ons as jongmens ons harte vir Jesus gee, verstaan ons nog nie wat dit behels om ALLES vir Hom te gee nie…dis okey…gee wat jy het maar laat toe dat HG jou oortuig van res
 • “Hy wat ‘n goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig”

 

A. Dissipelskap is die proses waarin ek word soos Jesus

Ef.4:13: “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus”

Christlikeness is your eventual destination – but your journey will last a lifetime

 • Jy is veronderstel om elke dag so n bietjie meer soos Jesus te wees (lyk; dink; praat; doen)

Kol.3:10: “en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper” We are obsessed with speed – God wants stability and strength.

 • Ons soek kortpaaie en quick-fixes….n preek, n boek, n seminaar…

Warren: “Real maturity is never the result of a single experience, no matter how powerful or moving. Growth is gradual”

2Kor.3:18: “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (Our lives gradually becomes brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him”)

 

B. Hoekom vat dit so lank?

 • Israelite neem beloofteland bietjie vir bietjie in…selfde met ons geestelike groei. Hoekom?

1. Ons leer stadig

 • Die geskiedenis van die mensdom bewys ons leer nie ons lesse nie
 • Ons moet party goed oor en oor leer voor ons dit snap

2. Ons het baie wat ons moet afleer

 • Mense verwag van beraders om in n uur-sessie te “fix” wat hulle in jare aangeleer(geword) het

Ef.4:22-25: “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. 25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Jyt nou n nuwe natuur, maar jyt nog ou gewoontes…dit moet verander

Kol.3:7-10,14: “waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. 8  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. 9  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het 10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, 14  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.”

3. Ons is bang om nederig die waarheid oor onsself te hoor

 • Uiteindelik maak waarheid vry…maar dit maak eers seer
 • Jy kan nie groei sonder n nederige en leerbare gees nie

4. Groei is vreesaanjaend en soms seer

 • Groei gaan gepaard met verandering en ons hou nie van verandering nie
 • Verandering gaan my iets kos (ek gaan iets verloor)
 • Soos n ou paar skoene…nie meer mooi nie, maar darem gemaklik (so is ons gewoontes)

5. Gewoontes neem tyd om te ontwikkel

Jou karakter is die somtotaal van jou gewoontes

 • ‘n Man wat meeste van die tyd getrou is aan sy vrou is ontrou
 • Jy kan nie net soms vrug van die Gees wys en dink jys volwasse nie – dit moet konsekwent wees

1Tim.4:15: “Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Dit vat tyd en oefen om nuwe gewoontes te leer – herhaling is die Moeder van vaardigheid

 

C. Moenie haastig raak nie (Gee eerder oor en werk saam met God se proses in jou lewe)

1. Glo dat God in  jou werk al voel jy dit nie

Pred.3:1: “Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd”

 • Gee God kans om op Sy manier te werk (‘n klein loot word n groot eike boom oor tyd)

2. Hou n joernaal (notaboek) van die lesse wat jy leer

 • Nie storietjies nie…lesse wat God jou leer oor Hom; oor jouself; oor mense; oor die lewe.

Ps.102:19: “Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word”

2Tim.3:14: “Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het” (Moenie selfde foute oor en oor maak nie)

3. Wees geduldig met God en jouself

 • Dis n frustrasie vir ons dat God se tydskedule en ons skynbaar nooit oplyn nie (Ons is haastig dan is Hy nie…God is nooit haastig nie maar Hys altyd betyds)
 • Bybel vol voorbeelde hoe God Sy tyd neem om mense voor te berei
 • As God n mushroom wil maak doen Hy dit oornag…as Hy n Eikeboom wil maak vat dit 100 jaar

Jam.1:4(Mes): “Don’t try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well developed.”

4. Moenie moedeloos word nie

Hab.2:3: “Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

(“3 But these things I plan won’t happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow,[b] do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient! They will not be overdue a single day”!

 • Onthou hoe ver jy gekom het , nie net hoe ver jy nog moet gaan nie.
 • Jy’s nie waar jy wil (of moet) wees nie, maar jy’s ook nie meer waar jy was nie.
 • “Please be patient with me, God is not finished with me yet”
 • Hou aan deurdruk vorentoe!