2015-06-07 Step Up – Aanbidding by die Voete van Jesus

Ek kom nou en Aanbid U (2015-6-7)

William Temple: “Aanbidding is wanneer jy jou hele natuur aan God onderwerp. Dit die verkwikking van jou gewete deur Sy Heiligheid. Dis die bediening van jou denke deur Sy Waarheid. Dis die skoonmaak van jou verbeelding deur Sy Skoonheid. Dis wanneer Sy Liefde jou hart oopmaak. Dis wanneer jy total oorgee aan Sy Wil vir jou lewe. Al hierdie gebeur terwyl jy God bewonder”

 • Wêreldwyd is daar in kerke ‘n “aanbiddings-oorlog” aan die gaan – meestal oor die style
 • Daar is permanent spanning oor oud/nuut…vining/stadig…hard/sag

John Macarthur: “the crucial factor in worship in the church is not the form of worship, but the state of the hearts of the saints. If our corporate worship isn’t the expression of our individual worshiping lives, it is unacceptable. If you think you can live anyway you want and then go to church on Sunday morning and turn on worship with the saints, you’re wrong”

 • Wat is jou definisie van aanbidding (worship)? Is dit iets wat op Sondag gebeur?
  • Identifiseer jy dit met emosies, sekere rituele, gevoelens,
  • Feit is aanbidding word nie gedefinieer deur n plek, n gevoel, n ritueel nie – dis baie meer
 • In Joh.11 sien on seen van die mees amazing wonderwerke: Martha en Maria laat weet vir Jesus Lasarus is siek…Jesus wag tot na hy dood is voordat Hy gaan…die sussies is kwaad vir Hom.. Jesus gaan na die graf, sê die steen moet weggerol word en roep “Lasarus kom uit”. Hy kom uit!
 • Kan jy die dink watter konsternasie gemeng met emosie…niemand sou dit ooit vergeet
 • In Joh.12 kry on seen van die mooiste voorbeelde van aanbidding in die Bybel deur Maria
  • Sy buig voor Hom; salf Sy voete met kosbare parfuum; vee dit met haar hare af
  • Hierdie is die tipe aanbidding wat God verdien

 

A. Die PLEK van ons Aanbidding

Joh.12:1-3: “En Jesus het ses dae voor die Pasga na Betánië gekom waar Lasarus was, wat dood gewees het en wat Hy uit die dode opgewek het. 2  Hulle het toe vir Hom daar ‘n maaltyd berei, en Martha het bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was. 3  En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.”  Markus vertel dis in Simon se huis..

Mark.14:3: “En toe Hy in Betánië was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl Hy aan tafel was, kom daar ‘n vrou met ‘n albaste fles met egte, baie kosbare nardussalf; en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit.

 • Interessante groep mense by mekaar:
  • Maria ‘n Gerehabiliteerde prostituut
  • Simon n geneesde melaatse
  • Lasarus wat uit die dood opgewek is
  • Martha was soos gewoonlik net wil bedien
  • Skynheilige Judas Iskariot (worry kastig oor die geld)
  • Terwyl Jesus en Simon en Lasarus kuier luister die dissipels
 • Te midde van als besluit Maria om te “aanbid” (Jesus te bedien)
 • NB les om te leer uit die storie: Nie almal wat bymekaarkom saam met ander gelowiges en in Jesus se teenwoordigheid is, is besig om te aanbid nie!
 • NB. Om God/Jesus te aanbid is n persoonlike keuse en aksie.
 • LW. Maria is nie in die tempel (kerk) nie (sy by n huis) – gaan nie oor die PLEK nie maar oor Jesus se TEENWOORDIGHEID!
 • As ons verstaan dat dit nie oor die plek, maar oor Sy teenwoordigheid gaan ons oral aanbid
 • Aanbidding word dus nie beperk tot n gebou of n “event” nie (kerk/konferensie/Jerusalem)
 • ‘n Ware gelowe verstaan die noodsaaklikheid van korporatiewe aanbidding (saam ander gelowiges) op n Sondag, maar ook dat ware aanbidding elke dag moet gebeur!
 • Waar moet ons aanbid?: In Sy TEENWOORDIGHEID. (sorg dat jy nader kom)

 

2. Die DOEL van ons Aanbidding

 • Daar is ontelbare redes hoekom God/Jesus aanbid moet word, maar opgesom:

Ons aanbid Jesus vir wie Hy IS en ons aanbid Jesus vir wat Hy gedoen het (en steeds doen)
a. Wie is Jesus? Messias – “Die Beloofde Een”

 • Christus – “Die Gesalfde Een”
 • Jesus – “Die Redder”
 • Redder – “Ons Verlosser”
 • Here – “Verhewe Outoriteit”
 • Emanuel – “God met ons”
 • Hy is ook die Seun van God; Eersgeborene; Ewige God; Skepper van die Uitspansel; 2de in Drie-eenheid; Hy straal die Heerlikheid van die Vader uit; Hy is Woord van God en Waarheid
 • Hy alleen is waardig om aanbid te word.

b. Wat het Hy gedoen?

 • Al ons sonde is vergewe; gered van ewigheid in hel; aangeneem as God se kinders; persoonlike verhouding met God; mede erfgename van Christus; belofte van ewige lewe; huis in die hemel
 • As Hy dit alles vir jou gedoen het, dink jy nie Hy verdien jou aanbidding nie
 • Dalk was die opstanding van haar broer nie die enigste rede nie – maar goeie rede vir haar aanbidding: Haar hartseer (Joh.11) verander in aanbidding (Joh.12)
 • Aanbidding openbaar n dankbare hart…dankbaar vir wat Jesus gedoen het (en steeds doen)

3. Die PRYS van aanbidding.
v3  En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf

 • Waarskynlik 12 onse parfuum, van rare plant van Indie gemaak… Judas reken dis 300 pennings werd. ‘n Penning was rofweg n dag se loon – amper n jaar se salaris.. (ook gebruik vir balsam)
 • Waarskynlik het Maria vir jare gespaar hiervoor – haar kosbaarste besitting (Aanbidding kos iets)

Mark.14:3 Sê sy gee alles wat sy het vir Jesus (ultimate uitdrukking van liefde en aanbidding)

 • Aanbidding is meer as om diens by te woon; meer as om na preek te luister/te bid/te sing
 • Aanbidding is n lewe wat oopgemaak word en voor God uitgestort word

 

4. Die POSTUUR van aanbidding
v3 “en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare.”

 • Sy buig nederig by Sy voete (om voete te was, was ‘n taak wat diensknegte gedoen het)
 • Sy is nie gepla oor wat die ander gaste dink nie, sy is gefokus op Jesus en om Hom te dien
 • Ons mi suit op ware “aanbiddings-belewenis” omdat ons gepla is oor wat mense van my dink
 • Ons focus op mense i.p.v. op Die Koning (Halfhartige aanbidding is GEEN aanbidding)
 • (LW: Dienswerk vir Jesus is ook aanbidding)

 

5. Die PASSIE in jou aanbidding
v3  En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.”

 • Sy gee haar alles/haar beste – nie om gesien te word nie…maar mense neem in elk geval kennis!
 • Die plek word gevul met die aangename geur? Wonder hoe voel die ander in die vertrek?
 • Judas is krities…dalk dink Simon terug aan sy genesing, Lasarus aan sy opstanding
 • Dalk was dit die begin van n aanbiddingsdiens….maar ons moet elke dag aanbid

PRYS: “Jadah” = “to confess/give thanks”; “Aneo” = “to celebrate”; “doxa” = “to give glory/honor”

Ps.9:12: “Psalmsing tot eer van die HERE wat op Sion woon; verkondig onder die volke sy dade.

Heb.13:15: “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely. Lofprysing behels musiek en woorde wat God oplig…dis net DEEL van aanbidding

Aanbidding: “Shakah” = “to bow, fall down, humbly beseech”; “latreo” = “to minister to God”

 • Prys is deel van aanbidding maar aanbidding gaan verder (hele lewe moet aanbidding wees)
 • Onthou jy nog wie Jesus is en wat Hy gedoen het-dan kan jy nie anders as om Hom te aanbid nie