2015-06-14 Step Up – Ons is Hier vir Hom

Ek is hier vir Hom (2015-6-14A)

Open.4:11: “U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. (“and it is for Your pleasure that they exist”)

Ps.149:4: “Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk” (“The Lord takes pleasure in His people”)

 • Jy is beplan en geskep om aan God eer te bring…Hom gelukkig te maak
 • Bv. Soos n pa in die kraamsaal was Hy opgewonde oor jou geboorte – bring Hom vreugde
 • Om God gelukkig te maak is jou grootste doel op aarde!
 • As jy dalk met selfwaarde sukkel – verstaan hoe God oor jou voel – hy wil jou altyd by Hom hê

Ef.1:5: “deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, (“this was His purpose and pleasure”)

 • God het vir ons emosies en sintuie gegee sodat ons die lewe kan geniet – ons is na Sy Beeld geskep
 • Moenie vergeet dat God ook emosies het nie (treur, jaloers, kwaad, hartseer, lag, bly, verheug ens)

 

1. Om God gelukkig te maak word AANBIDDING genoem

Ps.147:11: “Die HERE het ‘n welgevalle in die wat Hom vrees” (“those who worship and trust Him”)

 • Enige iets wat jy doen wat God bly maak is aanbidding (te veel om in preek te hanteer)
 • Antropoloë bevestig dat “om te aanbid” n universele behoefte is (alle mense het skynbaar n ingeboude nood om met God te connect)
 • As jy nie die Ware God aanbid nie gaan jy n plaasvervanger kry (self; of afgode)

Joh.4:23: “Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God soek aanbidders!

 • Afhangend van jou godsdienstige agtergrond gaan jy bepaalde gebruike aan aanbidding Koppel (soos: sing, bid, kerse, nagmaal, wonderwerke ens) alles kan deel wees van aanbidding, maar aanbidding is baie meer as net dit…AANBIDDING IS n LEEFSTYL!

 

2. Aanbidding is baie meer as net MUSIEK

 • Groot misverstand deur na die sing en musiek in kerk te verwys as AANBIDDING
 • Alles wat by n diens gebeur is aanbidding: sing, musiek, stilte, preek, Bybel lees, offerande ens
 • Aanbidding is ouer as musiek (Adam het in Eden aanbid – musiek word eers in Gen.4:21 genoem)
 • Verdere misverstand is deur na aanbidding as n sekere styl van musiek te verwys (“praise” = vinnige liedjies…”worship” = stadige liedjies)
 • Aanbidding het niks te doen met die volume of tempo….
 • LW. God geniet alle musiek (oud, nuut, hard, sag, vining, stadig) – solank dit aan Hom geoffer word
 • Mense wil hulle eie style verdedig, maar dar is geen Bybelse voorbeeld van style nie
 • Jou voorkeur aan styl van musiek sê iets van jou persoonlikheid/agtergrond – nie van God nie
 • Mens kry nie eintlike Christelike musiek nie (net Christelike lirieke)  – God het musiek gemaak

 

3. Aanbidding geen nie oor jou nie

 • Ek hoor goed soos “vandag se musiek was vir my goed”; “ek het dit geniet”…
 • Miskonsepsie dat dit enigsins oor my moet gaan – ons aanbid t.w.v. God! (Sy plesier)
 • As jy al ooit uit n kerk gestap het met die gedagte “ek het vandag niks uit die musiek gekry nie” was jou intensies verkeerd….dit gaan nie oor jou nie – dit gaan oor Hom
 • Natuurlik word ons geseën en het ons fellowship tydens aanbidding – maar motief bly God se eer
 • In Jes. 29 kla God oor die aanbidding van Sy volk wat skynheilig en halfhartig is
 • God se hart word nie geraak deur die styl of tradisie van aanbidding nie, maar passie en toewyding

Jes.29:13: “En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is,

 

4. Aanbidding is nie deel van jou lewe nie – dit is jou lewe

 • Aanbidding is nie bedoel net vir tydens kerkdienste nie

Ps.105:4: “soek sy aangesig altyddeur.”

Ps.113:3: “Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!

 • Om God te aanbid moet die 1ste ding wee swat jy in die oggend doen en die laaste in die nag

Ps.119:62: “Middernag staan ek op om U te loof”

Ps.34:2-4: “Ek wil die HERE altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees. 3 My siel sal hom beroem in die HERE….4 Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!

 • Elke aksie en daad wat jy deur die dag verrig is veronderstel om n daad van aanbidding te wees

1Kor.10:31: “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

Martin Luther: “A dairymaid can milk cows to the glory of God”

 • Hoe kan als wat ek doen aanbidding wees?: Deur alles te doen asof ek dit vir Hom doen!

Kol.3:23: “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

 • Werk word aanbidding as ek dit aan God toewy end it doen met n bewuswording van Sy teenwoordigheid orals waar ek beweeg.
 • Wanneer n mens verlief is word jou denke reg deur die dag gevul met gedagtes van; verlange na jou geliefde…en jy kan nie help om oor die person te praat met ander nie
 • Ware aanbidding is om so verlief op Jesus te wees…heeldag elke dag