2015-06-28 Step Up – Kontroleer die Fondasies

Kontroleer die fondasies (2015-6-28)

 • Maak nie saak wie jy is nie, jy’s geroep om iets groot te bou (Paulus sê “jy IS God se gebou“)
 • As jy met God saamwerk om te bou waaraan en waarvoor Hy jou geroep het sal jy iets goeds/groots van jou lewe maak
 • Storie: Man met die van Wren beplan en bou groot katedraal…beweeg (vermom) tussen werkers wat stene sny en kunswerk doen en vra vir almal waarmee hulle besig is… #1: “Ek sny n stuk steen”; #2: “Ek verdien twee shielings ‘n dag”; #3: “Ek help vir Sir Christopher Wren om n uitmuntende katedraal te bou tot eer an God”Dit was ‘n great antwoord!
 • As Nehemia Jerusalem binne gaan om die stadsmure te herbou en mense vra wat hy gaan doen antwoord hy:  Neh.6:3: “Ek doen ‘n groot werk”   Waarmee is jy besig?

1 Kor.3:9-17: “Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. 10  Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. 11  Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— 13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. 16  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

 • Jesus vertel n gelykenis van wyse en dwase bouers…wanneer hulle werk getoets word het hulle uiteenlopende resultate.
 • Ek wil jou aanmoedig om goed te bou…en seker te maak jou fondasies is solied

 

Hoe God wil hê jy moet bou:
1. Bou op n soliede fondasie
1Kor.3:10: “
Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Toets di fondasie

 • Hy is oortuig dat hy reg gebou het(aan die gemeente in Korinte 1Kor.2:2)

1Kor.2:2: “want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.

 • Sy fondasie was Christus…maar baie ander sal sê Jesus is ook hul fondament…. Maar het nie dieselfde vrug nie…wat is anders
 • Na Paulus se Damaskus ondervinding BELY hy (ons vermy ongelukkig die belangrike punt)
 • Petrus se 1ste preek na uitstorting van HG gaan nie oor Liefde nie (al is dit NB)… Gaan ook nie oor wat jy vir Jesus kan doen nie (al is dit ook NB)…

Hand.2:37-39: “Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? 38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

 • Jou hart moet getref word dat jy besef hoe groot geskenk jy ontvang het tydens jou redding… Jy moet op jou knieë val en bely (moet nie dit mis nie)
 • Belydenis/bekering = “metanoia” = n totale verandering van rigting
 • Soos wanneer jy besef jy ry in die verkeerde rigting…jy gaan nie by jou bestemming uitkom nie…maak n U-draai!
 • Sal jy in n huis wil bly as jy weet die bouer het ge”crook” met die mengsel sement tydens die fondasie legging…nie genoeg staal in gesit nie…??
 • Hoekom skeep ons, ons geestelike fondasies af?
 • Step up! Net jou beste is goed genoeg!

 

2. Inspekteer die fondasie

 • Dis NB om die ooglopende foute te inspekteer…die sigbare… Maar meer nog die swakhede wat onder die oppervlak lê

1Tim.5:24: “Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna.

 • Party sonde is ooglopend, ander nie, dis die gevaarlikste.
 • As die krake begin wys weet ons nie waar dit vandaan kom nie

1Kor.3:9-10: “Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. 10  Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

 • Bv. Integriteit..krake wys in “wit leuentjies”…waarheid word ge”compromise”
 • Beloftes/commitments word nie gehou nie…a.g.v. valsheid in fondament
 • Erken die Waarheid van God se Woord – moenie die hart van God ontken nie – God soek integriteit

Mat.5:37: “Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.

a. Hoe lyk die fondasies van jou denke?

 • Mens kan (soos fondasies) nie jou denke sien nie, maar dit vorm jou lewe (Sonde begin by denke)

1Tim.5:25: “Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie….Mat.15:19: “Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.  Die goeie en slegte dade in ons lewens begin by ons denke (drome)

 • As kind van God moet jy besef dat dit bly nie verborge nie…iewers wys die krake (wellus/aggressie)

b. Hoe lyk die fondasies van jou motiewe? (Hoekom doen jy wat jy doen?)

 • Met verloop van tyd kan motiewe maklik verander (wat suiwer begin het vervang met onsuiwer)
 • Doen jy wat jy doen a.g.v. verhouding met God of om mense te beïndruk (of uit gewoonte)?

1Kron.28:9: “En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met ‘n volkome hart en met ‘n gewillige siel, want die HERE deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes (“every motive behind the thoughts”). Dawid se raad aan sy seun Salomo

 

3. Maak dringend reg wat fout is (As jou inspeksie foute ontbloot – maak gou reg – BELY!)

1Sam.16:7: “…want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.  Ons kyk net na die gebou (sigbare) – God kyk na die fondamente (onsigbare)

 • Na Dawid se owerspel en moord bely h yen vra vir die Here n “nuwe hart”

Ps.51:12: “Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.

 • Hy was messed up…maar sy motiewe as hy na God gaan is suiwer – hy wil oor begin
 • As jou motiewe suiwer is wil/sal God die trant van jou lewe verander….Soek jy net Sy WIL/PLAN
 • “Intensies”/”motiewe” = “wat ons graag wil doen (of nie wil doen nie)

1Kor.3:11: “Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

 • Met die regte motiewe en met gesonde (suiwer) denke kan ons op die fundament van Jesus voortbou