2015-07-26 Break Free – “Jailbreak”

“Jailbreak” (Ontsnap) (2015-7-26)

 • Mense leef in tronke – nie vry om te wees wie God wil hê hul moet wees nie (deur mense opgelê; deur omstandighede opgelê; deur self opgelê)
 • Van kleins af geleer om in boksies te dink…tussen lyne in te kleur… gesê wat jy mag en nie mag doen nie (van dit was baie goed – het ons gevorm…ander minder goed – het ons beperk)
 • Tyd om uit te breek!

 

A. Eienskappe van “Jail-breakers” (“Ontsnappers”)

1. Nie bang vir die ONBEKENDE nie

Heb.11:8: “Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.

 • Huis; familie; agtergrond is kosbaar en waardevol – dit kan egter ook beperking plaas op my lewe.
 • Sekere gewoontes en tradisies sit jou in n trunk (lê grense neer) – Klim uit…breek vry!
 • Manier van dink oor kerk-hou; huwelik; bid; dink oor sondaars ens…
 • Abraham sit sy vertroue in die Here en hy “Ontsnap”…. Oorwin natuurlike vrees vir die onbekende

2. Nie bang vir die ONMOONTLIKE nie

Heb.11:11,12: “Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. 12  Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. (God kies om uit die onmoontlike n nasie te bou)

Heb.11:6: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag By God is alles moontlik

 • Met my God kan ek enige iets doen…enige iets bereik, vermag
 • “Ervaring” nie altyd jou vriend nie – soms selfs jou viand, want jou belewenis is dat dit anders moet werk…. Ons skram weg van wat ons glo nie moontlik is nie
 • Maak eerder 100 foute en bereik iets as wat jy niks prober nie

3. Nie bang vir ONTMOEDIGING nie

Heb.11:13: “ In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

 • Sien nie altyd dadelik die resultaat nie…word dan moedeloos.
 • Mense en omstandighede wil geloof steel…hoop steel
 • Wanneer jy wil vrybreek sal daar altyd mense wees wat negatiewe terugvoer gee…
 • Kritiek en negatiewe kommentaar jag ons dikwels terug “boks” toe

4. Nie bang vir die ONGELOWIGES nie

 • Die “trekkrag” van mense in die tronk (boks) is sterk…wil jou hou waar hulle is
 • Die wêreld en die kerk kan jou beperk tot minder as jou potensiaal
 • Soek God se wil – nie die van mense nie.
 • Wees anders; wees oorspronklik; wees kleurvol
 • (Kerk toe gaan alleen gaan nie jou huwelik red nie – doen iets nuuts)

 

B. Die resultate wanneer jy vrykom

1. ‘n Vermeerdering van jou GELOOF

 • Jy kom op n plek van totale afhanklikheid van God – jy kan nie anders as om Hom te vertrou nie
 • Vb. As die vliegtuig waarin jy vlieg se engine gaan staan is daar nie tyd om te wonder of jy kans sien vir valskerm spring nie – jy spring net. VERTROU GOD MEER! SPRING!
 • ‘N Vermeerdering van geloof = ‘n vermindering van vrees (Teenoorgestelde pole)
 • Besef dat daar meer en beter is

 

2. ‘n Vermeerdering van jou GEHOORSAAMHEID (en Opoffering)

Heb.11:9: “Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

 • Jy word bereid om enige prys te betaal – om te doen wat God vra
 • Bereid om die prys te betaal want jy weet God gee meer en beter terug
 • Geloof is altyd n risiko – maar altyd die moeite werd

3. ‘n Vermeerdering van jou Deursettingsvermoë

 • Jy kry meer geduld en ‘n vasbeslotenheid om by God se droom uit te kom
 • Determinasie om nie deur mense of persoonlike gebreke terug gehou te word nie
 • Langtermyn drome keer dat jy nie deur korttermyn problem beperk word (negatief word nie)
 • Vb. Henry Ford 2 keer bankrot voor hy sukses behaal…Coke verkoop net 400 eenhede eerste jaar

4. ‘N Vermeerdering van jou INVLOED

 • Daar is n toenemende behoefte om ander ook te laat vrykom…
 • Ander word gemotiveer deur jou geloof en jou dade en sukses
  • Wanneer Ester deur n grens breek red sy haar volk
  • Wanneer Gideon uitbreek wen hy n onmoontlike oorlog
  • As Dawid uitbreek uit die kleinmannetjiesindroom dood hy vir Goliat
  • Petrus klim uit n boot en loop op water

Heb.11:15,16: “En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. 16  Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei. Vergeet wat agter is, breek vry, beur vorentoe!

 • As jy te veel terug kyk wil jy terugdraai
 • Hou op “sê nou net” en “wat as?” – Doen dit