23 September 2018 – 10 Beginsels vir Verhoudings: Vergenoegdheid

Tien Verhoudings Beginsels – 10 Vergenoegdheid
Ex.20:17 / Hebr.13:5

Die tiende beginsel is: VERGENOEGDHEID

1. Wat is BEGEER? (Coveting)
Deut.5:21 (begeer; hunker; lust after; covet; desire)
• “Covet” – Begeer (desire; “strongly desire”)
• “Coveting” – verlang; hunker
• “Covetousness” – hebsug; gierigheid
Gen.3:6 / Luk.12:15 / 1Kor.5:11 / Ef.5:3 / Kol.3:5 / Ex.20:17

2. Contentment vs contention.
(Tevredenheid/vergenoegdheid vs twis/stryd/wroeging/worsteling)
o Content – “Happy or satisfied”
o Contentment – “state of being happy and satisfied”
o Contention – “There is an inward struggle; a quarrel; a competition”
2 Kor.10:12 / Ps.84:12 / Spr.18:22

3. Verlustig voor begeertes.
Ps.37:3,4