25 November 2018 – Verander vir ander 5: Lewegewende Boere

Verander vir ander 5 – Lewegewende Boere
2 Kor.9 / 1 Kor.3

2 Kor.9:6-10: “Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk….10 En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem.”

Drie Wette oor saai (amper so eenvoudig soos die visvang-preek):
1. Jy gaan oes wat jy gesaai het. (2 Kor.9:7)

2. Jy oes eers nadat jy gesaai het.
a. Jesus het alles so maklik kom maak.
b. Wat maak dit saak wie die oes inbring?
1 Kor.3:4-6 / Spr.11:30 / 1 Tim.1:17

Woord vir Siloam: Joh.4:35-38: “Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. 36 En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. 37 Want hierin is die woord waar: Dit is een wat saai, en ‘n ander wat maai.38 Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan.”

• LW. Die Saaier en die Maaier kry beloning by God.

3. Jy maai meer as wat jy saai (1 Kor.3:7,8)
o Ons werk is:
a. Plant saad,
b. Gee water

• Edward Kindrall (sondagskoolonderwyser) -
o Dwyatte L Moody (skoenverkoper) -
o Frederick Maayer -
o William Chadman -
o Billy Sunday (baseball-player) -
o Mordechai Henn -
o Billy Graham