27 Januarie 2019 – Mik na liefde 1: Maak liefde jou grootste doelwit

Mik na Liefde 1
Maak Liefde jou Grootste Doelwit

1 Kor.14:1(AOV): “Jaag die liefde na…”
• ANV: “Julle moet die liefde nastreef.”
• LB: “Let love be your greatest aim.(your biggest goal)”

Mark.12:28-31: “Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle ‘n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod? 30 Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. 31 Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

1 Kor.16:14 / 1 Kor.13:13

Wat is die definisie van Liefde?
Daniel Goleman praat oor Emotional Intelligence: “Love is acceptance, trust, devotion, adoration”.

Vyf goed wat die Bybel oor liefde sê:

1. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het

1 Joh.4:7-21: “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. 8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 9 Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. 16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 19 Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.

2. Liefde is ‘n keuse en toewyding (commitment)

3. Liefde is ‘n aksie (nie ‘n emosie nie)
Don Fransisco: “Love is not a feeling it’s an act of your will”
1 Joh.3:18 / Open.2:4

4. Liefde is ‘n vaardigheid (jy kan daarin groei.)

1 Joh.4:7 (LB): “Dear friends, let us practice loving each other, for love comes from God and those who are loving and kind show that they are the children of God, and that they are getting to know him better.”

1 Tim.4:15 (TEV): “Practice these things and devote yourself to them, in order that your progress may be seen by all.”

5. Liefde is ‘n gewoonte (‘n omgewing wat ek skep; “a habit”)

Luk.6:27-36: “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; 28 seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. 32 As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet. 35 Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê”

Heb.13:1 / Gal.5:6 / Fil.1:9 / 1 Kor.14:1a