31 Maart 2019 – Het die kerk nog sy stem?

Het die kerk nog sy stem?

Die kerk in Handelinge het die wêreld verander.

Handelinge 17:6 “Dít is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. En nou is hulle hier in ons stad. (NLV)

Pasop vir die suurdeeg van die wêreld se stem – Matt 16:11
Watter stem praat die hardste in jou lewe?
Watter stem praat die hardste in jou familie?
Gebruik jy die stem wat God aan jou gegee het?
God se woord moet die hardste praat in ons persoonlike lewens.

Ons moet mekaar vermaan
Luister jy na die stem van jou kerkfamilie? Is jy aanspreeklik teenoor jou kerkfamilie?
Hebreërs 3: 13-15
13”Julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor, ja, so lank as wat die “vandag” nog bestaan, om te keer dat een van julle deur die verleidelikheid van die sonde verhard word. 14Want as ons enduit stewig bly vashou aan die vertroue op God waarmee ons oorspronklik begin het, het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort. 15Daarom moet julle nooit die vermaning vergeet nie.” (NLV)