7 Oktober 2018 – Alles gegee: Daar is dié Mens

Alles Gegee – Daar is die mens!

Skrif: Joh 19: 4 – 5 “Pilatus gaan toe weer uit buitentoe en sê vir hulle: Kyk, ek bring Hom vir julle buitentoe,sodat julle kan weet dat ek in Hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Daar is die mens!

• Ons tyd – sonde en kruisiging
• Bloedsweet
• Die Bitter beker
• Kruisiging en dood
• Bloed?
• Gordyn skeur
• Dit is Volbring.

1 Petrus 1:18 – 19 “Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.”