Currently browsing category

Preeknotas, Page 2

8 Julie 2018 – Steeds

STEEDS 1. GOD is steeds in beheer van my lewe. Jes.45:5,6 / Jes.46:9,10 2. JESUS is steeds die antwoord. Joh.14:6 / Open.19:16 …

24 Junie 2018 – Voortdurende herlewing

Voortdurende Herlewing Hand.2:42,43 / Hand.2:46,47 Die sleutels tot Voortdurende Herlewing: 1. Herlewing kom as elke gelowige (oral) Kerk LEEF. Mat.16:18 / Joh.6:66-69 …