Kinders

impact

“Impact Kids” is ‘n Relevante, interaktiewe “Kinderkerk” (nie “outydse” Sondagskool nie) wat tydens die oggenddienste (9:30-11:00) die kinders met ouderdomme 3-13 bedien Impact Kids is ‘n plek waar ons kinders van jongs af wil blootstel aan die ware betekenis van “KERK” asook die werking van die Heilige Gees. Kinders word van kleins af geleer hoe nodig elkeen Jesus het.

Let wel: Die feit dat die Kinderkerk tydens oggenddienste is, is nie ‘n poging om kinders “uit-die-pad-te-kry” nie. Die doel is om elke kind op sy vlak te bedien met die Evangelie van Jesus Christus.

Voor die diens word daar lekker gespeel. Dan is dit tyd vir aanbidding (saam met ‘n aanbiddingspan). Lessies word op praktiese maniere aangebied deur gedramatiseerde rolspelings en vertellings, sodat dit ‘n blywende impak op die kinders maak! Van die instap, regdeur die aanbidding en tot aan die einde van die oggend, word klem daarop gelê dat ons hier is vir een rede en dit is Jesus.

Kinders van alle ouderdomme word ook toegerus om die “Storie van Jesus” te gaan deel met ander. Daar word gereeld op uitreike gegaan na die gemeenskap.

By Impact Kids maak ons ‘n impak!

Kontak gerus die hoof van die kinderbediening via die Kerkkantoor (051-522-8005)

Besoek ons gerus op:
Impact Kidz