Ons Visie

Ons wêreld is ons sendingveld

Strategiese fokus:

Die Sending van die kerk is:
a. Om God te verheerlik.
b. Om die koninkryk van God te verkondig deur die bediening van die evangelie van
Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees.
c. Om die behoeftes van die mens in totaliteit aan te spreek.
d. Om gelowiges te ontwikkel, toe te rus en geleentheid te gee vir bediening.
e. Om die invloed van die kerk buite sy grense en die buiteland uit te brei.
f. Om die gemeenskap van die gelowiges en netwerk van bedieninge te promoveer.

Daarom is die strategiese fokus  van die gemeente:

a. Die ontwikkeling en vestiging van geïnspireerde leierskap en bestuur binne `n
dinamiese struktuur en aksies.
b. ’n Christosentriese evangeliese karakter en rentmeesterskap in die gemeente te
ontwikkel en te versterk.
c. Te sorg vir die geestelike en tydelike behoeftes van die lidmate van die gemeente.
d. Die lidmate onafhanklik en kollektief, te bemagtig om hul talente en roeping in diens
van die kerk van Jesus Christus en in die gemeenskap te gebruik, sodat mense hul
aan Jesus Christus sal verbind en hulle volle lewenspotensiaal bereik.