Sending

missionaryAGS Siloam glo dat die Kerk van Jesus ‘n verantwoordelikheid het ten opsigte van die Evangelisasie van die volke van die wêreld. Ons baseer ons Sendingprojekte op Mat.28:19 en Hand.1:8

 • Ondersteuning van sendelinge wêreldwyd:

Volgens Hand.1:8 werk ons op die beginsel van getuies in Jerusalem, Judea, Samaria en die eindes van die aarde”

 • JERUSALEM (Bloemfontein)
  • Erlichpark
  • Gemeenskapsprojekte
 • JUDEA(Vrystaat)
  • Ondersteuning van ander plattelandse gemeentes
 • SAMARIA (Afrika)
  • Judea-Harvest
  • Bybelgenootskap
  • Mozambiek
 • Uiteindes van die Aarde
  • Rusland
  • Pakistan
  • Frankryk