Welsyn

marketing-for-charitiesAGS Siloam se Welsynsprojek staan bekend as “Makarios” (Die Griekse woord wat “geseënd” of “uitermate voorspoedig” beteken.)

Die opdrag van Jesus aan sy dissipels: Mat. 14: 16 “Gee julle vir hulle iets om te eet”, inspireer ons om “iets” te doen aan die groot nood in ons gemeenskap.

Die rol van die Makarios-Welsynsprojek is om gemeentelede wat in materiële nood verkeer te help met kospakkies en klere. Meer as 50 kospakkies word maandeliks aan gesinne versprei.

Daar word maandeliks gesteun op die persoonlike bydraes (kontant; klere; bederfbare en onbederfbare goedere) van weldoeners binne en buite die gemeente.

Alhoewel daar sporadiese uitreike na ander behoeftige-gemeenskappe is, word daar grotendeels gefokus op die nood van mense binne die gemeente, omdat die “ware situasies” in huise beter gemonitor kan word.

Kontak gerus vir Chris en Maxie van der Westhuizen via die Kerkkantoor (051-522-8005)