Vind die kerk se bank besonderhede hier:

Naam: AGS Siloam

Bank: FNB

Account Type: Tjekrekening
Account Number: 6274 8755 842
Takkode: 250 665

Onthou om asb jou verwysing by te sit.

finansies@agssiloam.co.za