06/12/2015 – Dankie, Dankie, Dankie

 

Ef.5:19,20: “Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike lieder; en sing en psalmsingin julle hart tot eer van die Here, 20 terwyl julle God die Vader vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus”

1 Thes.5:16-18: “Wees altyd deur bly. 17 Bid sonder ophou. 18 Wees in alles dankbaar want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle..”

·         So baie negatiewe goed oor hierdie jaar, maar kan jy dink aan iets om oor DANKBAAR te wees

·         Die aade het gedraai. Die son het elke oggend opgekom. Die bome het aangehou fotosinteer – daar was elke dag suuratof. Die feit dat jy hier is beteken jou lewe is gespaar. Jyt werk, jyt klere, jyt gesondhied, jyt geliefdes, jyt godsdiensvryheid om God te aanbid.

o    Jyt baie om voor dankbaar te wees!

·         Paulus se hooftema in die twee versies is LOFPRYSING en DANKSEGGING

·         Ander NB gedagtes is ALTYD, VOORTDUREND, IN ALLE OMSTANDIGHEDE

·         Klink tot n mate of hy van kerk praat(dalk dienste): “praat met mekaar deur verskillende liedere…praat met God deur julle liedere” (Ons moet verseker meer praat en sing van Hom)

·         Maar hy het meer in gedagte: n kind van God moet n sekere ingesteldheid hê (n gesindheid van dankbaarheid)

·         Maar hoe is dit moontlik om altyd en in alle omstandighede dankbaar te wees?

o   Gaan oor jou PERSPEKTIEF

·         As jy vanoggend sukkel met DANKBAARHEID…moet jy dalk dinge in perspektief kry (oor God en jou omstandighede)

 A. Wat keer ons om DANKIE te sê?

1. Ons TROTS

·         Gesindheid van ek het hard gewerk vir wat ek het en vir waar ek gekom het(skuld niemand iets)

2. ‘n Kritiese gees

·         Kla oor alles, vind fout met alles.

·         Ware storie oor n boervrou wat altyd oor alles gekle het…een jaar n fenominale groente oes…pastoor loop haar raak en vra “jys seker oorstelp van vreugde oor jou goeie oes – hoor jy het die mooiste aartappels in die omgewing” “Ja hulle lyk nie te sleg nie, maar ek weet nie waar gaan ek slegte aartappels kry om vir die varke te voer nie” (Kry altyd iets om oor te kla)

3. ‘n Traak-my-nie-agtigheid

·         Aanvaar alles om ons van selfsprekend (raak te gewoond aan alles)

·         Israel kla oor kos…as God gee kla hulle na ‘n tyd oor die eentonigheid…

·         Storie: Rudyard Kipling…bekroonde skrywer..boeke verkoop goed…koerant joernalis vra tydens ‘n onderhoud of hy besef het met al die boeke wat hy verkoop het dit daarop neergekom dat hy $100 per woord verdien? (Hyt dit nie geweet nie) Die joernalis haal toe n $100 noot uit, gee dit aan hom en vra dat hy een van sy $100 woorde sal sê. Terwyl hy die noot opvou en in sy sak steek sê hy “DANKIE”

·         Dalk is dit eerder n $milj-noot-woord…want ons hoor dit nie genoeg nie. Word te min gesê.

·         As ons dit meer sê sal ons lewens n beter wees

 

B. Hoekom moet ons DANKBAAR wees?

1. God is goed

Ps.100:4: “Gaan Sy poorte in met lof, Sy voorhowe met lofgesang, loof Hom, prys Sy Naam (“enter His gates with thanksgiving”)

Ps.107:1: “Loof die Here want Hy is goed” (“Give thanks to the Lord for He is good”)

·         Ons moet ons dankbaarheid bekend maak aan God en aan mense

 

2. Dis goed vir ons

·         Luk.17: Tien melaatses word gesond..net een kom sê Dankie.

o   As hy terugkom sê Jesus by implikasie dat sy dankbaarheid hom red (“made him well”)

·         Hans Selye (rigtinggewende studies op die gebied van stres): ” Dankbaarheid produseer meer positiewe emosionele energie as enige ander gesindheid”

3. Dis goed vir ander

·         “Dankie” is goed vir die gewer en die ontvanger

o   Dit maak dat die een vir wie jy Dankie sê goed voel

·         God waardeer ons dankbaarheid, maar die teendeel is waar..Rom.1:21 sê ons ondankbaarheid ontstel Hom…hy sê “ondankbare mense se harte word verduister”

·         Ondankbare mense is “swartgallige” mense

Praktiese voorstelle om jou Dankbaarheid teenoor God te bewys:

·         Spandeer tyd met Hom

·         Vergewe ander

·         Wees diensbaar

·         Deel Hom met ander

·         Gee jouself, jou tyd , jou geld, jou talente Loof Hom

 

C. Waaroor moet ons Dankbaar wees?

1. Die Seëninge in ons lewens

·2. Die Laste in ons lewens

·         1Thes.5:18sê ons moet in alle omstandighede dankbaar wees

·         Ef.5sê ons moet God altyd en vir alles dankie sê.

·         Jy dink dalk Paulus weet nie waarvan hy praat nie, maar dis die ou met n doring in sy vlees, gereeld skipbreek gely, gestenig, gekats, deur vriende verlaat, honger, koud, in tronk ens.

o   Hy hou nooit op om dankbaar te wees nie.

·         In Rom.8:18sê hy dat hy besef dat dit wat hy nou verduur nie kan opweeg met dit wat God vir hom in stoor het nie

·         In 2Kor 12:10sê hy dat al hierdie goed wat met hom gebeur hom dalk iewers verswak het maar dat wanneer hy swakker word in homself word hy sterker in God

·         In Fil.1:12sê hy dat die goed wat hy moes deurmaak tot die voordeel van die Evangelie was

·         Ek dink nie die Bybel sê ons moet OOR alles dankbaar wees nie (al gaan dit uiteindelik iets goeds produseer), maar ten midde van die stryd…bly dankbaar.

·         n Tronkbewaarder en sy hele gesin kom tot bekerin a.g.v Paulus en Silas se tronkstraf

 

·         Almal van ons het die jaar moeilike situasies beleef…maar ons leef!

·         Verstaan jy die voordele van om te leef?

·         Hoe gaan jy jou dankbaarheid uitdruk?